Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.-évi beszámoló

Az egyesület 2011.-évi beszámolója

 

 

Nyt.sz:

 

 

 

 

Beszámoló

A Polgárőr Egyesület Kapolcs 2011.-évi munkájáról

 

 

Az egyesület az éves munkáját az ez évre elkészített munka és szolgálat vezénylési terv szerint végezte.

A kitűzött célokat alapvetően sikerült teljesíteni. A céljaink között kiemelt feladatként szerepelt a polgárőr 24 órás ügyeleti szolgálat működtetése, ami napjainkban már jól működik. Így a lakóság bármikor kérhet gyors segítséget a polgárőrség ügyeletétől.

 

A polgárőr egyesületünk tagjai,  Kapolcson, huzamos idő óta jól teljesítik önként vállalt,térítés nélküli, társadalmi munkájukat.

 

Az egyesület létszáma a beszámolás időszakában 23 fő.

2011.-ben  7 főnek szűnt meg a tagsági viszonya.

Az egyesület létszáma csökkenésének különböző okai vannak.

 

Egyesületi élet.

Az egyesület élete az előző évekhez hasonlóan alakul. Már hagyománynak számító rendezvényeinkkel igyekszünk összetartani az egyesület tagságát.

-          részt vettünk a falu tavaszt váró rendezvényén

-          a májusfa állításon és kidöntésen

-          a szüreti felvonulás biztosításán

-          a falu főzőversenyein

igyekeztünk ezen a rendezvényeken nyitottak maradni és mindenkit vendégül látni.

Majálist is szerveztünk ahova  vártuk a gyerekeket és szülőket is.

 

Összességében igyekeztünk a településen szervezett rendezvényeken a köz biztonságát megőrizni, és részt venni a mulatságokban is.

 

A tavaszi és őszi nagytakarítás  az egyesület számára  kiemelt feladat.

Mindkét esetben próbáltuk a fiatalságot mozgósítani ( tavasszal még úgy ahogy sikerült). Kevés érdeklődéssel magunk voltunk kénytelenek a köz javát szolgálni.

Az igyekezetünket nem bizonyítja jobban  más, mint  Sári János felajánlása a bogrács tartalmának biztosítása érdekében.

Köszönettel tartozunk neki.

 

Az egyesületi élet szerves részeként szerepelt a március 15.-i ünnepség megszervezésében való részvétel, a polgárőr majális,az OPSZ rendezvényén való részvétel.

 

Terveinket nagyrészt teljesítettük. Csapatépítő tréningen nem vettünk részt , de későbbiekben erre is sor kerülhet.

Sajnos elmaradt a falu gyermekeivel való kirándulás megszervezése. Ez nagy adóságunk.

Azonban be kell látnunk, hogy  egy ilyen elképzelést az egyesület önmagában, társak nélkül, közös szándék nélkül, anyagi támogatás nélkül, nem tudja   megvalósítani. Miért van ez.?  Azért, mert a falunkban található néhány civil szervezet ilyen mértékű vállalkozásba féltékenység, irigység miatt képtelen együttműködni. Így aztán mindenki szervez valamit a faluba és kész. És ezek szervezettsége, minősége olyan amilyen.

 

Az egyesület tagságának növelésére nem sok esélyt látok. Hacsak annak a korosztálynak a gondolkodása meg nem változik akik a közbiztonságért tudnának tenni,és szükségét érzik a baj megelőzésének. Ehhez nem elég egy- egy alkalomra fellángoló , sokszor az érdek diktálta együttes  megjelenés.

 

Ezek következtében még mindég tapasztalható a lakóssággal való kapcsolat tartásban  a kettősség. A szükséges és a minek kérdése.

 

Ez szomorú, mert  Kapolcs valamikor a közös tevékenységgel elért eredményeiről volt híres.

 

Az egyesületünket most is a teljes nyitottság jellemzi, ezért most is várjuk azokat akik önként, társadalmi munkába vigyázzák a falu nyugalmát.

Kérdés, hogy vannak-e ilyen személyek.

 

Szolgálat ellátás

 

                      - A nap 24 órájában az egyesületünk ügyelete elérhető.

                      - havonta vezényelt szolgálatunk van

                      - a szolgálat ellátásának fegyelme általában jó

                      - rendszeres a rendőrségre történő bejelentkezés

                      - fontos a szolgálataink titokba tartása.

A szolgálattal járó kötelességek és jogok betartása nagyon fontos követelmény.

 

2011.-évben         2.762 órát teljesítettünk szolgálatban

                            Ez az óraszám az előző évinek alig több mint 2/3-a

                           Ha a lovas szolgálatot is hozzáadjuk akkor is elmarad

                           az előző évi szolgálatok számától. Ez a szám is igen

                           alacsony, az ez évi csikózások miatt.

A csökkenés okát abban látom, hogy a helyi lakóság veszélyérzete a minimálisra csökkent a  polgárőrök jelenléte miatt, ugyanakkor az elismerő visszacsatolás elmaradt. Az elismerés hiánya miatt a tagság soraiban egyféle apátia tapasztalható, amit a közös rendezvényeink sem oldanak fel. Pesszimista önkénteseknél pedig nincs rosszabb. Az rombol és nem épít.

Ért bennünket kritika is a Művészetek Völgye rendezvényen  esett dolog miatt is. Nekünk ezt úgy kell elkönyvelni , hogy mi is a rendezőség részei voltunk. Tehát a rendért is feleltünk. Ha mi nem reagáltunk volna időben akkor a völgy  az Ember Tragédiája egyes szineihez vált volna hasonlóvá.

 

A szolgálatok szervezésénél igyekszünk a látható polgárőrséget előtérbe helyezni. Ezzel csökkenteni az átutazó bűnözők cselekvési hajlamát.

Az észlelt jelenségeket a rendőrségnek rendszeresen jelentjük.

 

Néhányat említek a szolgálati eseményeink közül.

                           2 alkalommal biztosítottunk balesetnél

                           1 alkalommal biztosítottuk a forgalmat tűzesetnél

                           1 alkalommal akadályoztuk meg az öngyilkosság

                            befejezését.

 

Az egyesületünknek biztosított gépkocsi elősegíti a bűnmegelőzési tevékenységünket.

 

Együttműködés

 

Az önkormányzat vezetőjével az együttműködés rendszeres, információkat cserélünk, szükség szerint rendezvényeiket biztosítjuk.

Az egyesülete támogatják. Felkészülünk a faluban történő rendkívüli időjárási, víz, tűz események  következményeinek szervezett felszámolásában való részvételre.

 

A tapolcai rendőrkapitányság kapcsolat tartójával az együttműködés rendszerességét a havi megbeszélés adja. Ebben továbbra is sok lehetőség rejlik.

A valósan együttműködő szolgálat ellátás a nagy rendezvény ( Művészetek Völgye),  két alkalommal végrehajtott eltűnt személy kutatása, egy alkalommal betörő felkutatása a szőlőhegyen, akcióra korlátozódott.

Az a törekvés amit a megyei rendőri vezetés és a megyei polgárőr vezetés között a megállapodás szintjén megvalósult az a gyakorlatban  nem vált valóra. Ez alatt értem a havi rendőrségi megbeszélésen a közös  szolgálat egyeztetés  elmaradását, a közös szolgálatok előre nem tervezhetőségét. Ez ügyben lépni muszáj, mert nem maradhat ez az elképzelés szintjén. Az elmaradás okait mindkét fél esetében meg lehet találni és a gátló tényezőket meg kell szüntetni.

Településünkön a szolgálati napló bejegyzése szerint 4 alkalommal volt találkozás jellegű kapcsolat felvétele a rendőrségi járőrrel.

Az hogy ez sok , vagy kevés , nem tudom megítélni.

 

Az biztos , hogy a polgárőrök láthatósága a nap különböző szakában mindenképpen csökkenti a bűnözői hajlandóságot.

Ezt személy szerint   Varga Jenő és Sári József polgárőrök valósítják meg. Ők tényleg példásan látják el vállalt feladatukat.

 

 

Akciók.

Egyesületünk tagjai a polgárőr szövetség által szervezett akciókban minden esetben részt vettek.

-          a tavaszi és téli közbiztonsági akció

-          iskola kezdési akció

-          halottak napi közbiztonsági akció

-          karácsony esti közbiztonsági akció

-          sok más  méreteiben kisebb, de jelentőségében nem lebecsülhető közös fellépés.

-          Külön megemlítem a tavaszi EU elnökség idején Balatonfüreden a rendőrség szervezésében végzett közbiztonsági akciót , amelyről az országos legfelsőbb szintű vezető személyes ellenőrzése során  elégedetten és dicsérőleg nyilatkozott.

Mégis egy másik megjegyzést  említek az esemény kapcsán. A tapolcai kapitányság állományának egyik rendőre azt mondta, hogy a polgárőrök különbben viselkedtek a váltások felvezetésekor mint a rendőr kollégák.

Ez nagy részben Györeiné Pongrácz Eszter követelmény támasztásának is köszönhető.

-          Az akciók közé sorolandó de időtartamában sokkal hosszabb feladat végrehajtást kezdtük meg. Ez az idős emberekkel való rendszeres kapcsolat tartás feladata. Egyesületünknél ez már elindult. Persze a kezdeti elképzeléseket felül kell vizsgálnunk, ügyelve a minőségre, a tapintatra, a szükségességre és az alkalmasságra.

-          Ennek azaz akciónak nagy jelentősége van, mert ez a tevékenység két , országos szinten meghirdetett pályázathoz is kapcsolódik.

 

 

Támogatóink.

 

        Egyesületünk a támogatóink adománya nélkül sokkal szegényesebb programokat és kisebb teljesítményt tudott volna elérni.

Köszönetünket fejezzük ki  támogatóinknak.

-          önkormányzat  képviselő testületének

-          a kulturális egyletnek-

-          az 1% -ot felajánlott Kapolcsiaknak.

-          Csizmadia Ferencnek

-          Bruckner József és nejének

-          És a támogatóink sorából kiemelkedi a családunk akik támogatnak az önként vállalt  kötelességünk teljesítésében.

-          Tisztelet és köszönet érte.

 

 

Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink.

 

A  beszámolót még jobban aprólékosabban is el lehetne  mondani, de az egyesület havi megbeszélésein az apróbb dolgokat már megbeszéltük. A most elhangzottak pedig bemutatják az egyesület 2011-évben végzet munkáját.

 

2012.év feladatairól.

 

-          vezetőség választó közgyűlés

-          alapszabály módosítás

-          az új törvénnyel és szabályzattal kapcsolatos képzések lebonyolítása.

-          Együttműködési megállapodások megkötése.

-          És a napi feladataink sorában többek között a szolgálatellátás,fiatalokkal való foglalkozás, a kisebbségi vezetővel való rendszeres kapcsolat tartása, idős emberekkel való foglalkozás.

-          Kiemelt figyelemmel a rendőrségi együttműködés területén a közös szolgálatok ellátására.

 

A részletes feladatainkat a 2012 évben kiadásra kerülő miniszteri végrehajtási utasítások, az OPSZ szabályzatainak előírása fogja meghatározni.

Az egyesületi élet sem lesz 2012 évben séta galopp. El kell magunkat szánni arra, hogy a változások hozta feladatokat és előnyöket harmóniában kezelve jussunk előrébb az egyesületi élet szervezésében.

Mindezekhez az egyesület tagjainak erőt, egészséget kívánok

 

Kapolcs 2011. 12.

                                                                          Korponai László

                                                                               elnök